Privacy policy

Voor het gebruik van deze site

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van Schep Vastgoedmanagers voor het adverteren en aanbieden van onze woningen. Schep Vastgoedmanagers stelt ons in staat om woningen te verhuren, door middel van het aanbieden van (huur)woningen uit nieuwbouwprojecten.

Schep Vastgoedmanagers verzamelt en gebruikt, in opdracht van CBRE Investment Management, de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
persoonsgegevens die middels een chatbericht aan ons worden verzonden;
Woonvoorkeuren;
In welke woningen u interesse heeft;
Financiële gegevens, zoals salarissen;
Burgerlijke staat;
Beroep;
Rekeningnummer;
Beschikbaar vermogen;
Dienstverband;
Kopie ID-bewijs (u dient bij het opsturen hiervan zelf uw burgerservicenummer af te schermen);
Betalingsverleden
Beschikbaarheid voor een afspraak met de telefonische helpdesk;
Wij verzamelen deze gegevens onder andere via e-mail en contactformulieren.

Doeleinden
We gebruiken de persoonsgegevens via Schep Vastgoedmanagers voor de volgende doeleinden:

Het onderhouden van contact met geïnteresseerden in huurwoningen;
Het doen van een inkomenscheck, ID-check, bankcheck en eventuele andere controles alvorens een huurovereenkomst met u te sluiten;
Verhuren van (nieuwbouw)woningen;
Het bijhouden van een klantbestand;

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken. Wij bewaren de via Schep Vastgoedmanagers verkregen gegevens in ieder geval zolang als nodig is om uw vraag of verzoek te beantwoorden, en daarna nog 6 maanden om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Wanneer wij gegevens ontvangen in het kader van een overeenkomst die wij met u sluiten, bewaren wij de gegevens voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarna bewaren uw gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

Beveiliging
Schep Vastgoedmanagers neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Schep Vastgoedmanagers dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd.

Derde partijen
Schep Vastgoedmanagers kan uw persoonsgegevens doorsturen naar derde partijen in de volgende omstandigheden:

Schep Vastgoedmanagers maakt gebruik van derde partijen (sub-verwerkers) wanneer deze nodig zijn voor de diensten van Schep Vastgoedmanagers. Zoals een hostingprovider of software developer. Schep Vastgoedmanagers eist van deze derde partijen dat zij voldoen aan Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy;

Schep Vastgoedmanagers kan gegevens doorgeven aan ScreenConnect om u een online helpdesk te bieden, die indien gewenst op afstand mee kan kijken naar uw computerscherm;
Schep Vastgoedmanagers analyseert alleen gegevens voor eigen doeleinden, zoals het verbeteren van haar diensten, wanneer zij hiervoor toestemming heeft gekregen;
Schep Vastgoedmanagers kan persoonsgegevens overdragen aan de bevoegde autoriteiten in geval van een vermoeden van fraude of misbruik;
Schep Vastgoedmanagers kan informatie overdragen aan een opvolger in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, verkoop van activa, faillissement of andere bedrijfsverandering.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen (wanneer de gegevens niet correct of niet langer relevant zijn).

U kunt ons eveneens verzoeken om een kopie van uw gegevens in een gangbaar formaat.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- & cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Schep Vastgoedmanagers
Prinses Beatrixlaan 582 (toren C, 13e etage)
2595 BM Den Haag
denhaag@schepvastgoed.nl
088 126 66 70